Ramírez Lucas, Juan Miguel. 2023. «fecto e n rograma e ntrenamiento on jercicios isométricos obre actores e iesgo e lesión e úsculos squiosurales n utbolistas mateurs. studio iloto». LS port esearch 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.54716/mlssr.v3i1.2216.