(1)
Ramírez Lucas, J. M. fecto e n rograma e ntrenamiento on jercicios isométricos obre actores e iesgo e lesión e úsculos squiosurales n utbolistas mateurs. studio iloto. Sport-Research 2023, 3.